Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất

1 Thụy Điển 2 2 0 0 4 1 3 6
2 Estonia 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Trinidad & T. 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Serbia 1 1 0 0 2 1 1 3
5 LKS Lodz 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Tajikistan U21 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Iceland 2 0 1 1 2 3 -1 1
9 Mỹ 2 0 1 1 1 2 -1 1
10 Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0
23 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0
24 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0 0 0
26 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
39 CHDC Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Bonaire 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
57 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Dominican 0 0 0 0 0 0 0 0
59 EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
61 El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Ghana B 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Eswatini 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
82 French St. Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Iraq U23 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Libya 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Lào 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Ma Rốc 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Lào U23 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Nam Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
126 M.gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Malawi U20 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0
137 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Nga 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Niger 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
143 North Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Oman 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
156 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Palestine 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
168 New Caledonia 0 0 0 0 0 0 0 0
169 St.Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0
170 St.Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Síp 0 0 0 0 0 0 0 0
176 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
177 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Togo 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
186 UAE 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
199 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Đài Loan 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Saint Martin 1 0 0 1 0 2 -2 0
211 Phần Lan 2 0 0 2 0 3 -3 0
212 Barbados 1 0 0 1 0 1 -1 0
213 Mauritius 1 0 0 1 0 1 -1 0
214 South Sudan 2 0 0 2 1 5 -4 0
215 Belize 1 0 0 1 0 4 -4 0
216 Đông Timo 2 0 0 2 1 7 -6 0

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Giao Hữu ĐTQG… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm